Cook Island Māori

Kia Orana tataou katoatoa

Tei runga i teia kapi:

  • No‘ai teia service
  • Ka ‘akape‘ea te ‘akakitekite‘anga i ta‘au i kite
  • Te Turu e Vai nei
  • Te Turanga Muna
  • Te au Rāvenga no te Maori Kūki ‘Airani tei ora

No‘ai teia service

No te aronga tei tākinokino‘ia i roto i te ‘ākono‘ia‘anga e te kavamani, te ‘ākono‘anga pure, me kore ra, teta‘i atu tu ‘ākono‘ia‘anga (teia te ‘ākara‘anga, te au ‘āpi‘i-tutaki, e te au putuputu‘anga kāre i raro ake i te kavamani), te Survivor Experiences Service. No te aronga tikāi tei ora mai, e ka ‘āriki katoa ‘ia ta te kōpu tangata i kite, kia kite meitaki ‘ia te kino o teia tākinokino‘ia‘anga.

Ka ‘akape‘ea te ‘akakitekite‘anga i ta‘au i kite

Ka rauka iā koe i te ‘ārāvei mai ‘ia matou, i te rētita ki raro ake i te Service, ma te ‘akakitekite mai i ta‘au i kite, i te tākinokino‘ia‘anga koe, i te tuātau iā koe i roto i te ngā‘i ‘ākono‘ia‘anga.

  • Terepōni –0800 456 090 (NZ) 8:30 i te pōpongi – 4:30 i te a‘ia‘i, Mōnite – Varaire
  • Terepōni –1-800 456 032 (AUS) 8:30 i te pōpongi – 4:30 i te a‘ia‘i NZT Mōnite – Varaire
  • Mēre uira –contact@survivorexperiences.govt.nz
  • Numero patapata –8328

Me ‘ārāvei mai koe ‘ia matou, ka tauturu atu matou i reira iā koe, no ta‘au rētita‘anga. Ka tauturu katoa matou i te ‘akano‘ono‘o‘anga i teta‘i ‘ua atu turu tau, no ta matou service, no teta‘i tuātau poto. Ka ‘akano‘ono‘o matou i reira, i te taime, e te ngā‘i no‘ou, i te ‘ākakitekite‘anga i ta‘au i kite.

Ka rauka iā koe i te ‘akakitekite i ta‘au i kite, ki teta‘i tei mārama i te tākinokino‘anga i roto i te ‘ākono‘ia‘anga, e te manatā ta te reira i ‘akatupu ki te aronga tei ora, e te kōpu tangata. 

Tei iā koe rāi te kaveinga no te ‘akakitekite‘anga mai, i ta‘au i kite. E ma‘ata te au rāvenga te ka rauka iā koe i te ‘iki, no te ‘akakitekite‘anga mai i ta‘au i kite, mei te ‘ārāvei‘anga mata ki te mata, ‘ātuitui roro uira, me kore ra, na roto i te tātā‘anga.

Me ka ‘akakitekite mai koe i ta‘au i kite na roto i te ‘ārāvei‘anga mata ki te mata, ka rauka iā koe i te ‘apai mai i to‘ou kōpu tangata, e teta‘i atu aronga turu, ki ta‘au ‘uipā‘anga. 

Te Turu e Vai nei

Kua mārama matou e, ka tūmatetenga pa‘a koe, e to‘ou kōpu tangata, i roto i te ‘akakitekite‘anga i teia au mea tei kite kotou, me kore ra, i te ‘akamā‘ara‘anga i teia au mea tei kite kotou.

Ko to‘ou turanga mana, e te ora‘anga meitaki, te mea numero ta‘i, i roto i ta matou ‘anga‘anga ta‘okota‘i‘anga ki roto iā koe, e to‘ou kōpu tangata.

Ka rauka iā koe i te pati turu, i teta‘i ua atu taime. Me ‘akakite vave mai koe i to‘ou au anoano, ka rava meitaki i reira te tuātau no matou i te ‘akapāpu kia tano te turu‘anga tau no‘ou.

I te mea e, kare e rauka i te Survivor Experiences Service i te ‘ōronga turu no te tuātau-roa, ka rauka i te au puna, mei te ACC, me kore ra, i te au puna-‘oire, i te tauturu iā koe.

Te Turanga Muna

Ko to‘ou turanga muna te mea numero ta‘i kia matou. Te ‘inangaro nei matou i te ‘anga i teta‘i ngā‘i marū no‘ou, no te ‘akakitekite‘anga i ta‘au i kite. E mea pu‘apinga, kia mārama koe, i ta matou tāporoporo‘anga, e te tā‘anga‘anga‘anga i ta‘au ‘akakitekite‘anga.

No teta‘i atu ‘akakitekite‘anga no runga i ta matou pāruru‘anga i to‘ou turanga muna, me ka tika, ‘ākara‘ia ta matou kupenga uira, Privacy

Te au Rāvenga no te Maori Kūki ‘Airani tei ora

Me te ‘inangaro ra koe i te kite i teta‘i atu no runga i te service, tatau‘ia ta matou Information Booklet. Ka ‘akamārama teia puka i te rāvenga kia takataka meitaki.

 

Me te anoano ra koe i te turu no te Literacy, e/me kore ra, Wellbeing, ka rauka ‘ia matou i te ‘akano‘ono‘o i teia. Ka ‘akamārama meitaki atu, te au tātā‘anga i raro ake nei, i te rāvenga, e tei roto katoa teta‘i pēpa tuku tika‘anga. Ka rauka ‘ia matou i te tauturu iā koe, i te ‘akaki i teia pēpa – ‘akakite mai ki to matou pupu, me anoano tauturu koe. Me kore ra, ka rauka iā koe i te pa‘u mai, na roto i te rēkōti‘anga (audio), me kore ra, vitiō.

 

Me ka ‘inangaro koe i te ‘akakitekite mai i ta‘au i kite, na roto i te tātā‘anga, ‘akaki‘ia te puka i raro ake nei. Me ka tika, ‘ārāvei mai ‘ia matou, ma te rētita ki roto i ta matou service, i mua ake ka tuku mai ei koe i te puka.